Stemme Yoga & Selvhealing med Lyd

Lyd er vibration. Vibration er liv. Lyd er liv. Din egen lydvibration er en genvej til selvhealing, stemmefrigørelse, jordforbindelse og en oplevelsesmæssig forståelse af lydens og musikkens væsen.

En dag hvor du stifter bekendtskab med selvterapeutisk frisyngning igennem stemmemeditation, vokal lydhealing og selvhealing igennem åndedrættet og dine egne lydvibrationer. Vi går i dybden med hvordan vi kan frigøre stemmen og finde ind til vores egen personlige frigjorte lyd.   I den første del vil vi primært beskæftige os med øvelser til at løsne fysiske blokeringer, samt stemmetrænings og frisyngnings teknikker fra Nada Yoga (Lyd Yoga) og “Tonen fra Himlen” uddannelsen.  

I anden del går vi dybere ind i lydens helende egenskaber med teknikker til selvhealing igennem vores egen lyd. Med udgangspunkt i forskellige lydhealingstraditioner fra yogaen, budhismen og esenernes mysterieskole, vil jeg præsentere jer for min egen måde at bruge lyd til selvhealing, som jeg har udviklet igennem de sidste 26 år. Vi kombinerer åndedræt, yogisk selvhealing, polaritetsterapi og vores egne lydvibrationer til at søge efter resonans i kroppen, og kan på den måde frigøre blokerede følelser, tanker og fysiske tilstande. Det er et yderst effektivt redskab som jeg glæder mig til at dele med jer.  

Til sidst lytter vi indad med hele kroppen og oplever stilhedens vibrationer. Stilhedens lyd. Dine celler synger rent faktisk sammen som et messende kor om natten når du sover. Hvis du i en dybt afspændt tilstand har aktiveret dem med lyd, er helt stille og opmærksomt lyttende med kroppen, kan du også høre og mærke dem synge, mens du er vågen. Vibrationernes sang. Livets sang. Lyden af liv. Her er vi inde i de finere lag af nada yoga.  

Nok om det. Vi vil holde det nede på jorden og humoristisk. Det handler om at mærke. At lytte med kroppen. Hjernen, egoet, forforståelsen, forventningerne og personligheden hænger vi på knagen udenfor, sammen med frakken. Dette er et frirum for din intuitive ursjæl.  

Udover at gå i dybden med lyds helende egenskaber, er den stemmeterapeutiske del gavnlig for din evne til at synge. Det vil skærpe din sans for intonation (at synge rent) samt at kunne skelne og synge andenstemmer.   Ingen særlig erfaring er nødvendig. Kom med et åbent sind og et åbent hjerte. Det er godt at have mulighed for at kunne slappe af resten af dagen, da det ofte virker meget kraftfuldt for mange.

Den sidste halve time er sat af til bare at kunne blive og være i rummet i stilhed.  

(hvis du modtager kraftig medicin eller har psykisk betingede diagnoser, bedes du kontakte mig for en lille snak før tilmelding)  

Det foregår på dansk (med engelsk oversættelse efter behov.) Medbring varmt løst-siddende tøj, tørklæde og vandflaske.  

Underviser: Runi  

Tilmelding: Tlf: 6 12 7 12 12 / Mail: booking@runi.nu  

Pris: 300 kr. (Studerende og kontanthjælps modtagere: 200 kr)  

Efter tilmelding, er din plads sikret når du har betalt. Mobilepay : 61 27 12 12 Bankoverførsel: reg: 1551 konto: 4957325152 (For anden aftale, kontakt mig.)   (Tilmelding er bindende. Refundering af beløbet, er kun muligt under særlige omstændigheder. Jeg kan tilbyde en plads på et andet hold, hvis det ikke bliver udsolgt.)